Herion Services

by Tony krijnen

Gratis technische sessies voor Small Business Partners 

Roadtrip

We nodigen onze Small Business Partners graag uit om eind mei een van de 5 gratis technische sessies bij te wonen. Tijdens deze dag zal ik samen met mijn collega Hans van der Meer een overzicht geven van de mogelijkheden van Windows Server 2012 Essentials, virtualizatie, de migratie mogelijkheden van Small Business Server, Exchange on-premise of toch over naar Office 365?  ‘s-middags gaan we dieper in op de mogelijkheden van Windows Server 2012, Microsoft Lync en Sharepoint.

De sessies zullen bol staan van de demonstraties en ruimte voor vragen. Dit zijn inschrijflinks voor de verschillende dagen en de locaties:

>> Dinsdag 21 mei - Nieuwegein
>>
Vrijdag 24 mei - Eindhoven
>>
Dinsdag 28 mei - Amsterdam
>>
Donderdag 30 mei – Groningen
>>
Vrijdag 31 mei – Rotterdam

Ik zie jullie graag op een van de evenementen!

tony
hypert2a

Stay in touch? Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen gebruik dan de Windows 8 App, schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg mij op Twitter (of TechNet) en meld je aan op onze Be-Init Community site!)

Monday, April 29, 2013 4:56:58 PM

Azure Powershell installatie error 

Wanneer je van de Windows Azure Downloads site de Windows Azure PowerShell command line tools wilt installeren op Windows 7 kan het zijn dat de Web Platform Installer een foutmelding geeft dat het product niet kan worden gevonden.

AzurePowerSHell

Wanneer je van http://www.windowsazure.com/nl-nl/downloads/ de Windows Azure PowerShell download:

image

En dan de Web Platform Installer start en je krijgt deze melding:

msfoutmelding (2)

“Microsoft Web Platform Installer couldn’t find the product you tried to install. Either the link you clicked is incorrect or you may be overriding your feed with a different feed.”

Windows Azure Powershell gebruikt PowerShell 3.0. Probeer je deze los te downloaden en te installeren van de Microsoft website krijg je ook een foutmelding dat dit product niet voor uw systeem bedoeld is.

Dit probleem wordt veroorzaakt doordat niet alle updates op de PC zijn geïnstalleerd. Indien je Windows 7 hebt ga naar een command prompt en type VER [Enter]. Controleer of versie 6.1.7601 hebt. Dit is Windows 7 met Service Pack 1. Wanneer je 6.1.7600 hebt is Service Pack 1 niet geïnstalleerd. Download en installeer Service Pack 1 en de andere updates van Windows Update en probeer dan opnieuw de installatie.

 

tony
hypert2a

Stay in touch? Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen gebruik dan de Windows 8 App, schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg mij op Twitter (of TechNet) en meld je aan op onze Be-Init Community site!)

Monday, April 22, 2013 1:23:58 PM

Websites aanmaken in Windows Azure 

Hierbij een handig artikel dat ik gemaakt heb over het aanmaken van websites in Windows Azure. Ik heb het in het Engels geschreven zodat er meer mensen wat aan hebben.

AzureBlog

In order to follow these steps you do need a Windows Azure account. You can create a free test account for 90 days but you do need a creditcard for this. If you have a MSDN subscription then you can use this for Windows Azure. 

The following steps assume you have created your account and are able to logon to the Windows Azure Portal. Now let us create a website!

Create a New Website

 1. Logon to the Windows Azure Portal
 2. At the bottom, click the NEW icon
 3. Select Compute | Web site | From Gallery
   image2
 4. On the Add Web App page ALL is selected by default. Scroll down and note how many popular (open source) Web Apps are all available to deploy into an Azure website: DotNetNuke, Drupal, Joomla, MojoPortal, PHP, WordPress, etc.  
 5. On the Add Web App page select CMS from the left and choose MojoPortal.
  image3
 6. Mojoportal is an open source content management system based on ASP.NET and Microsoft SQL. Click on the arrow to go to page 2.
 7. In the URL box, type a unique name for your website, like the ITCAMP[Postalcode] where [Postalcode] is your postalcode number, or use your own unique name.
  image4
  Leave the default “Create a new SQL database” option and make sure you select West Europe as your Region (Unless you are not from Western Europe). Make up a Database username and give it a strong password. Then click on the arrow to the right to go to step 3.
 8. On the Specifiy Database Settings page, enter a name for the new database, select New SQL database server from the pull down box and provide the desired Server login name and password. Make sure the region is set to West Europe.
  image5
  Click the checkmark icon at the right hand bottom to deploy your website.
 9. Note how quick the complete website is deployed. Within a few minutes the website is available for configuration!
  image6

Using your New Website

 1. From the Windows Azure Portal, click on the Completed Operation icon on the right hand botton:
  image6
 2. The status of your website is displayed, click on the Details button to see the steps that were taken to deploy the website.
  image7
 3. From the Details window, click Setup to configure the website.
 4. You are now going to the setup page for the MojoPortal website. In this step MojoPortal is going to create the database tables and setup the website for the first use.
  image8
 5. After a few seconds the setup is done. At the bottom of the page you can than go to the Site home page. Click on this link.
 6. From the MojoPortal website, click the Sign In link at the top. Login to the website with the username admin@admin.com and the password admin. You are now in the MojoPortal control center. From the top menu bar click My Account. It is important that you immediately change the default username and password.
  image9
 7. Next, click the Change Password link to change the default password. Enter the old and new password and click Change. Then click continue.
 8. The rest is MojoPortal functionality. You can find the documentation for this on www.mojoportal.com. Click on administration to see the options. In Site Settings you can change the name and skin for this website.

Personally I’m a big fan of a website skin design program called Artisteer. You can very easy create a skin for MojoPortal (or Wordpress, etc) using this program. Especially the random skin feature is great. No need to learn any CSS and it comes with a great deal of rights free artwork. The full version of this program costs $ 129,95.

image10

Managing your New Website

 1. Let’s switch back to the Windows Azure Portal. From the Websites option, click on the right arrow next to your website.
  image11
 2. Note the options on the Quick Start menu. From here you can click on the dashboard, monitor, configure, scale etc links.
 3. Let’s start with the dashboard. Here you’ll find an overview of the monitoring and usage of your website.
  image13
  image14
 4. Now let’s take a look at Configure. Here you can enter a custom domain name to be used with your website but in order to do this the website has to be scaled.
  image15
 5. Click on the Scale your site now link.
  image16
  Note how on this page you can change the website mode from free to shared or reserved. To be able to change the domain name you have to change the web site mode to Reserved. You can then change the Instance count to a maximum of 10 instances.

This concludes the steps to create a website in Windows Azure. The steps below are shown for reference how I’ve added a custom domain name to the website.

Important
Note that when you change the state of the Web site mode from Free to Reserved this will change the cost model on your Windows Azure account. Before you change this make sure you are aware of what the pricing model is for the website and instances.

 1. First we’ve upgraded our website to reserved.
  image18  
  Once the scaling of the website was completed we clicked on the Configure link.
 2. We were now able to change the domain name to whatever we want. Under domain names a new option manage domains was now available:

  image19
 3. Clicking on the Manage Domains link shows this screen:

  image20 So you first have to create a CNAME record to prove you own the domain name and then create an A record to the domain name you want. Once that’s populated the custom domain name works.
  image21

(The website referenced in this blog post is no longer online as it was solely created for writing this blog) 

tony
hypert2a

Stay in touch? Wil je op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen gebruik dan de Windows 8 App, schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief, volg mij op Twitter (of TechNet) en meld je aan op onze Be-Init Community site!)

Wednesday, April 17, 2013 12:36:29 PM